^

Robert Kubica - Klub Kibiców

wtorek, 7 kwietnia 2015

Cristian Guazzini

10926467_10204922607338511_9017660947156608963_n Mój przyjaciel Kubica

“To jest artykuł, który mówi o przyjaźni między dwoma rówieśnikami. Jeśli byłby to artykuł o motosporcie, to mówiłbym o profesjonaliście, o utalentowanym, o…, o zwycięzcy w samochodzie i w życiu.
W życiu, które nie było zbyt miękkie,z wieloma przeszkodami, które każdego rzuciły by na kolana. Ale ten chłopak, ten pilot, chce wygrać, zawsze, czy to jest wyzwanie na kartach z przyjaciółmi czy grając w gry video. Ten głód zwycięstwa, jego duch walki i wiele poświęceń wyniosły go tak wysoko. Został by Mistrzem Świata F1 bez wątpienia, ale pewnego ranka w lutym, 3 lata temu los zdecydował inaczej i wystawił na próbę kolejny raz. Nigdy nie narzeka na to, co mogło być a nie było, ten kierowca podniósł kask i wrócił do samochodu. To nie jest artykuł o motosporcie, bo gdyby tak było , to trzeba pamiętać, że ten kierowca dokonał rekordu i zaskoczył wszystkich ekspertów. Ten pilot, kierując jedną ręką, zwyciężył w świecie WRC 2 w pierwszym roku startów. Ten pilot wygrał pierwsze dwa odcinki w debiucie w świecie WRC, na dwóch nowych dla wszystkich odcinkach.. To nie jest artykuł o motosporcie, bo gdybym miał się zastanawiać, co by było, gdyby wszystkie światowe rajdy 2015 zostały sporządzone na odcinkach specjalnych, których nie widziały wcześniej wszystkie załogi, lub co by się stało , gdyby umieścić wszystkich kierowców z WRC lub z toru w takiej samej maszynie. Wiem, na kogo bym postawił. To nie jest artykuł o motosporcie, bo gdyby tak było, musielibyśmy się zastanowić, dlaczego tak wielu ludzi nie traci okazji do nieuzasadnionego atakowania chłopaka 30-letniego, który niczego nie musi udowadniać nikomu, a który jeździ na granicy, jeździ szybko, szybciej niż wszyscy i wszystko, bo chce wygrać.Robert Kubica & Cristian Guazzini - Mój Przyjaciel Kubica - 07
Ale to jest artykuł o przyjaźni pomiędzy dwoma rówieśnikami. Przyjaźni między mną a Robertem Kubicą. Przyjaźń narodziła się przez przypadek wiele lat temu, podczas gdy robiliśmy to, co kochamy najbardziej w życiu: jeździć. Dostępność, sympatia i pokora Roberta są wszystkim znane. Spotykając go w parku serwisowym nigdy nie odmówi autografu czy zdjęcia.. Mam to szczęście, że mogę z nim dzielić większość naszego wolnego czasu.Żyjemy naszą przyjaźnią jak dwóch normalnych dwudziestolatków, jeździmy na torze kartami, żartujemy. Łączy nas miłość do sportu najpiękniejszego na świecie, on kierowca oficjalny, ja „szofer” .
Ale może jego pasja przekracza również moją..Dla Roberta rajdy maja takie znaczenie jak poznawanie świata.. Jeśli zdarzy się, że mam testy na drugiej stronie kontynentu, dla niego nie problemu aby przylecieć do mnie nawet na kilka godzin i dać mi jakieś cenne porady, a następnie wrócić do swojej pracy. Wszystko co Robert robi, to wyłącznie dla pasji i uczucia. Dlaczego Robert Kubica dalej jest jednym z najszybszych kierowców na świecie.. Robert Kubica ma wielkie serce, dla mnie zawsze będzie numerem 1.”

Cristian Guazzini.

Italy version

II mio amico IC Questo è un articolo che parla di amicizia tra due coetanei. Se fosse un articolo di motorsport parlerebbe di un professionista, un talento un., un vincente In macchina e nella vita. Una vita che non è stata troppo tenera e che gli ha messo davanti tanti ostacoli che avrebbero messo in ginocchio chiunque. Ma questo ragazzo, questo pilota, vuole vincere, sempre, ande se si tratta di una sfida di kart tra amici o di una partita al videogame. Questa fame di vittoria, II suo spirito combattente e tanti sacrifici b hanno portato in alto. Sarebbe diventato Campione del Mondo di Fl senza alcun dubbio, ma una mattina di febbraio di 3 anni fa il destino ha deciso diversamente e lo ha messo alla prova per l’ennesima volta. Senza mai lamentarsi per quello che poteva essere e non è stato, questo pilota si è riallacdato il casco ed è tornato in macchina. Questo non è un articolo di motorsport, perché se lo fosse ci sarebbe da ricordare che questo pilota ha fatto tempi record e ha stupito tutti gli addetti ai lavori ad ogni occasione In cui è salito su un mezzo con 4 ruote e uno sterzo.1 Questo pilota, guidando con una mano sola, ha vinto il Mondiale WRC 2 alla prima partecipazione. Questo pilota ha vinto le prime due speciali al debutto nel Mondiale WRC, guarda caso due ps inedite e nuove per tutti. Questo non è un articolo di motorsport, perché se io fosse ci sarebbe da chiedersi cosa succederebbe se tutto il mondiale Rally 2015 venisse disegnato su prove mal viste prima da tutti gli equipaggi, o cosa succederebbe se si mettessero tutti i piloti del WRC su una qualsiasi pista del mondo con la stessa macchina. Io saprei su chi scommettere per la vittoria. Questo non è un articob di motorsport, perché se lo fosse ci sarebbe da chiedersi come mai tanta gente non perda occasione per attaccare gratuitamente un ragazzo di 30 anni che non deve dimostrare niente a nessuno e che corre al limite, corre veloce, più veloce di tutto e di tutti, perché lui vuole vincere. Ma questo è un articolo che parla di un’amicizia tra due coetanei. L’amicizia tra me e Robert Kubica. Un’amicizia nata per caso anni fa, mentre entrambi stavamo facendo quello che amiamo di più nella vita. Correre. La disponibilità, la simpatia e l’umiltà di Robert sono note a tutti; lo puoi trovare “sull’argine” di una ronde o di un rally day, a un riordino o a un parco assistenza e non ti negherà mai un autografo o una foto. lo ho la fortuna di condividere con lui buona parte del nostro tempo libero quando non è in giro per le speciali del Mondiale. Viviamo la nostra amicizia come due normali ventenni, giriamo in pista con II kart, scherziamo, bisticciamo spesso, ma basta una battuta e tutto torna alla normalità. Condividiamo l’amore per lo sport più bello del mondo, lui da pilota ufficiale, io da “autista” della domenka. Ma forse la sua passione supera anche la mia, tanto da portarlo a seguirmi come un’ombra in quelle poche occasioni all’anno in. riesco a salire su quel benedetto sedile da corsa. Per Robert un mio rally ha la stessa Importanza di una prova dei mondiale. Se per caso ha un test dall’altra parte del continente II giorno prima di una mia gara non si fa problemi a prendere un volo per venirmi a vedere anche solo per poche ore e per darmi qualche prezioso consiglio, per poi ripartire e tornare al suo lavoro. Tutto questo Robert Io fa esclusivamente per passione e per l’affetto che o lega. Perché Robert Kubica oltre ad essere uno dei piloti più veloci del mondo ha una caratterlstka che manca sempre di più in un ambiente in cul tutti si credono professori e sono pronti a sparare a zero sui chi mette tutto se stesso In quello che fa. Robert Kublca ha un grande cuore..e per me sarà sempre il numero 1.

Cristian Guazzini.

Foto Galeria: Robert Kubica & Cristian Guazzini – Mój Przyjaciel Kubica

KOMENTARZE KIBICÓW
Autor: maciektube12
o 18:41

Udostępnij:

error: Content is protected !!